خط مشی شرکت مبین

شرکت راهسازی و معدنی مبین یکی از بزرگترین پیمانکاران استخراج و باطله برداری در معادن روباز کشور به منظور ایجاد شرایط ، محیط ایمن و سالم جهت انجام فعالیت های پیمانکاری خود سیستم ایمنی و بهداشت ومحیط زیست HSE-MS را انتخاب نموده و با رعایت کلیه الزامات مرتبط اهداف زیر را مد نظر قرار داده:

۱- افزایش تولید و بهره وری با امکانات موجود
۲- ارتقاء سطح خدمات جهت رسیدن به بازارهای جهانی
۳- ارتقاء رضایت مشتریان
۴- کاهش ضایعات و دوباره کاری و افزایش بهره وری ماشین آلات
۵- بهینه سازی عملکرد ماشین آلات و تجهیزات جهت کاهش ریسک های کاری
۶- ارتقاء سطح علمی پرسنل
۷- حفظ و ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان و کاهش بیماری های شغلی و حوادث
۸- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از طریق آموزش و رعایت استانداردهای زیست محیطی
۹- بهینه سازی مصرف انرژی

مدیریت شرکت خود را متعهد می داند که فعالیت های موثری را در چهار چوب سیاست های صدرالذکر که همسو با مأموریت اصلی سازمان می باشد به اجراء گذارد و با برخورداری از نظام مدیریت آمار و اطلاعات به طور مستمر در جهت بازنگری ، بهبود و ارتقاء مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در دوره های از پیش تعیین شده گام بردارد.
از آنجا که اهداف فوق با مسئولیت پذیری،تشریک مساعی و همچنین آگاهی و ارزش گذاری و رشد فرهنگی کارکنان شرکت تحقق می یابد ، مدیریت شرکت با ابلاغ این خطی مشی و راهبرد به آنها و ارائه آموزش های لازم و ایجاد زیر ساخت های لازم، از درک آن توسط کارکنان اطمینان حاصل نموده و بطور مستمر بر اجرای رویکرد مذکور نظارت خواهد داشت و در راستای نیل به این اهداف سیستمهای مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد هایISO18001  و HSE-MS  ، مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO14001 و سیستم مدیریت پروژه مطابق با استاندارد ISO21500 را در سازمان اجرا خواهد نمود.