ویدئو سخنان زیبا و به یاد ماندنی از مرحوم حاج ابوالقاسم شفیعی در بخش هایی از مستند کارآفرینان

ویدئو سخنان زیبا و به یاد ماندنی از مرحوم حاج ابوالقاسم شفیعی در بخش هایی از مستند کارآفرینان