تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

عملیات استخراج و باطله برداری معدن مس دره زار

عنوان طرح:

انجام عملیات باطله برداری و استخراج از معدن مس دره زار