تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

انجام عملیات باطله برداری و استخراج از معدن سنگ آهن جلال آباد

عنوان طرح:

انجام عملیات باطله برداری و استخراج از معدن سنگ آهن جلال آباد