تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

گواهینامه ها و افتخارات

ISO14001:2015

ISO14001:2015

گواهینامه ISO14001 ورژن ۲۰۱۵ در زمینه حداقل‌رسانی آسیب‌های محیط زیستی
بیشتر بخوانید

ISO9001:2015

ISO9001:2015

گواهینامه ISO9001 ورژن ۲۰۱۵ در زمینه مدیریت کیفیت
بیشتر بخوانید

ISO21502:2020

ISO21502:2020

گواهینامه ISO21502 ورژن 2020 در زمینه مدیریت پروژه
بیشتر بخوانید

صلاحیت پیمانکاری پایه ۱

صلاحیت پیمانکاری پایه ۱

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۱ رشته کاوش‌های زمینی
بیشتر بخوانید

HSE-MS

HSE-MS

گواهینامه HSE-MS در زمینه بهداشت و ایمنی و محیط زیست
بیشتر بخوانید

ISO45001:2018

ISO45001:2018

گواهینامه ISO45001 ورژن 2018 در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
بیشتر بخوانید

صلاحیت پیمانکاری پایه ۲

صلاحیت پیمانکاری پایه ۲

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۲ رشته آب
بیشتر بخوانید

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
بیشتر بخوانید