تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

گواهینامه ها و افتخارات

ISO14001:2015

ISO14001:2015

گواهینامه ISO14001 ورژن ۲۰۱۵ در زمینه حداقل‌رسانی آسیب‌های محیط زیستی
بیشتر بخوانید

ISO9001:2015

ISO9001:2015

گواهینامه ISO9001 ورژن ۲۰۱۵ در زمینه مدیریت کیفیت
بیشتر بخوانید

ISO21502:2020

ISO21502:2020

گواهینامه ISO21502 ورژن 2020 در زمینه مدیریت پروژه
بیشتر بخوانید

صلاحیت پیمانکاری پایه ۱

صلاحیت پیمانکاری پایه ۱

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۱ رشته کاوش‌های زمینی
بیشتر بخوانید

HSE-MS

HSE-MS

گواهینامه HSE-MS در زمینه بهداشت و ایمنی و محیط زیست
بیشتر بخوانید

ISO45001:2018

ISO45001:2018

گواهینامه ISO45001 ورژن 2018 در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
بیشتر بخوانید

رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

گواهینامه رتبه‌بندی اعتباری پارس‌کیان
بیشتر بخوانید

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
بیشتر بخوانید