تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

عملیات استخراج و باطله برداری معدن سنگ آهن چاه گز

عملیات استخراج و باطله برداری معدن سنگ آهن چاه گز:

موقعیت جغرافیایی طرح:

معدن سنگ آهن چاه گز، واقع در استان یزد، 75 کیلومتری شهرستان بافق – بهاباد

ذخیره قطعی:

45 میلیون تن سنگ آهن با عیار 52%

تولید سالیانه (باطله برداری و استخراج):

24.1 میلیون تن

کارفرما:

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

سابقه فعالیت شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در معدن چاه گز:

از سال 1390 تا 1396 و مجدداً آغاز از سال 1399

تناژ بار حمل شده تا کنون توسط شرکت راهسازی و معدنی مبین در معدن چاه گز:

بالغ بر 105 میلیون تن