تخصص ما فعاليت‌های بزرگ مقياس است

انجام عملیات تسطیح در محل احداث کارخانه ذوب مس سونگون